emprender.coop

Altekio, S. Coop. Mad. e Andaira S. Coop. Mad. acaban de presentar a web emprender.coop.

Esta web é unha ferramenta educativa para apoiar a difusión e a aprendizaxe no ámbito do emprendemento empresarial, con especial atención ao cooperativismo. Estas dúas cooperativas promoven a fórmula do autoemprego colectivo como alternativa á situación de desemprego e á precariedade do contexto actual, cunhas taxas de paro superiores ao 43,5%, para a mocidade. Fronte a isto, propoñen un modelo produtivo inspirado na igualdade, a democracia, o apoio mutuo e o emprego de calidade, representado polo cooperativismo. Un paso máis para xerar un modelo produtivo máis xusto.

Na páxina existen 4 bloques temáticos, cada un deles composto por unha parte teórica e outra de actividades didácticas multimedia especialmente dirixidas a apoiar o labor do profesorado de FOL no traballo sobre emprendemento, autoemprego e a posta en marcha de cooperativas. Estes catro bloques temáticos son:

O meu proxecto laboral

Preparándome para emprender

Cooperativismo

Creando a miña propia cooperativa

Ademais, na sección COOPEDIA, podemos acceder de forma rápida a conceptos clave clasificados por temáticas.

Esta iniciativa encádrase nun proxecto que desenvolve talleres de fomento do emprendemento e cooperativismo dirixidos ao alumnado de ciclos formativos da Comunidade de Madrid.