A Economía Social busca un lucro económico?

As entidades da economía social poden procurar un lucro económico, pero este non é o único; teñen, ademais, un fin social. O concepto de “lucro” lévanos a diferenciar dous grandes subsectores na economía social.

porquinho verde

Carloszk

Por un lado temos o subsector de mercado; son as entidades con ánimo de lucro ou que actúan no mercado. Estas entidades perseguen un beneficio económico, pero este non é o seu único obxectivo pois téñense en conta outros obxectivos sociais. A distribución de beneficios e a toma de decisións non está directamente ligada co capital achegado polas persoas, pois aparecen outras finalidades distintas das puramente económicas.

Polo tanto, son entidades que non perseguen exclusivamente a lóxica capitalista de maximización de beneficios. En moitos casos, estas entidades non perseguen un lucro no sentido máis estrito pero si o acceso a un ben ou servizo en condicións dignas. Neste subsector están as cooperativas, sociedades laborais, empresas de inserción…

Por outra parte, están as entidades sen ánimo de lucro ou que non perseguen un fin económico. Referímonos sobre todo ao traballo ou ás accións voluntarias que son realizadas cun ánimo solidario. De aí tamén a noción de “economía solidaria”. Neste subsector atopamos as ONG de desenvolvemento ou de acción social, as fundacións privadas, as asociacións culturais…