Un artigo de interese para o cooperativismo

Xuño 19, 2012 in cooperativismo

 

Poden existir síntomas de que cada vez son máis as persoas que desexan producir, traballar e desenvolverse no lugar ao que pertencen?

Pode ser o cooperativismo unha fórmula acaída para unha sociedade onde a maioría das persoas en idade de traballar pertencen ao grupo de asalariados e asalariadas?

Poden estas tendencias rachar coa idea de que os galegos e galegas somos individualistas?

Hoxe recomendamos a lectura dun artigo, Galiza no Ano Internacional do Cooperativismo, publicado hai uns días no xornal Sermos Galiza. O artigo de opinión, asinado por Iolanda Gomis, responde a estas preguntas e expón as oportunidades que o cooperativismo representa para o desenvolvemento económico e social galego.